รับตรง ม.บูรพา 2554 3000 คน

By , กรกฎาคม 24, 2010

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554   

ครั้งที่ 1  29 ก.ค. – 13 ก.ย. 2553
ครั้งที่ 2 15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2553
ใช้คะแนน gat-pat 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ผู้สมัครที่สมัครคัดเลือกประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแล้ว ไม่สามารถสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงทั่วประเทศได้หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครได้สมัครทั้งสองประเภท มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล)

2. มีความประพฤติเรียบร้อย

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ถ้าใครอยากเรียนจริง ๆแนะนำให้สมัครครั้ง แรกเลย เพราะคะแนนจะไม่สูง  รอบที่ 2 คะแนนจะสูงกว่าครั้งแรก พอสมควร

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2554   

Credit :: ขอบคุณข้อมูลจาก UniGang ด้วยจร้า…


Comments are closed