รับตรง ม.นเรศวร 2553

By , มีนาคม 15, 2010

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 10-Feb-2010

[ด่วน] เปิดรับสมัคร โควตาแพทย์ชนบท มน.รอบ2 รับอีก 20 คน

 

MED NU ( CPIRD) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( ระบบรับตรงโควตา เพิ่มเติม รอบ2)

มีข่าวดี สำหรับน้องๆ ม.6  ใน เขตจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด นะครับ
ได้แต่ จ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี

(เรียนอยู่ในโรงเรียนในเขต9จังหวัดหรือไม่ได้เรียนในโรงเรียนในเขต9จังหวัด
แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต9จังหวัดก็สมัครได้)
ที่ไม่เคยสอบผ่านข้อเขียนรอบโควตาในรหัส 1032 แพทยศาสตร์บัณฑิต และ โครงการพิเศษต่างๆ ของม.นเรศวร

ใช้คะแนนGAT PAT ครั้งที่ 2-3 เลือกที่ดีที่สุด องค์ประกอบคะแนนแบบเดียวกับโควตาคือ

1.GAPX 5 ภาคเรียน      20%
2. GAT                          20%
3. PAT1                        10%
4. PAT2                         30%
5. วิชาเฉพาะกสพท.       20%

โดยเมื่อคิดคะแนนเต็ม 1000 คะแนน  แล้วต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 630 คะแนน จึงได้รับพิจารณา
สมัครด้วยตนเอง ภายใน16 มีนาคม ค่าสมัคร 200 บาท

จำนวนรับ 20 คน

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/2553/QUOTA2_2553.html

รายละเอียด http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2553/bachelor/QUOTA2/annouceQu2.pdf

ใบสมัคร http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2553/bachelor/QUOTA2/FormQu2.pdf

Credit :: ขอบคุณข้อมูลจาก UniGang ด้วยจร้า…


Comments are closed